Betingelser og vilkår hos Byggepris.no

Ved bruk av våre tjenester samtykker du følgende vilkår:

1. GENERELT
Nettstedet www.byggepris.no en av Ceylon Holding AS. Org.nr.: 918 508 708. (heretter omtalt som «Byggepris») Byggepris er en formidlingstjeneste opprettet for at privatpersoner og bedrifter (heretter «Brukeren») skal kunne sende ut en eller flere forespørsler om utførelse av en eller flere tjenester, eller motta tilbud/prisforespørsel på et produkt. (heretter «Anbud») Ved å registrere et Anbud på en eller flere av våre tjenester anses dette som tegn på at Brukeren har akseptert og lest gjeldende vilkår. Hvis Brukeren ikke godkjenner brukervilkårene skal tjenesten ikke benyttes. Byggepris er en formidlingstjeneste mellom Brukeren og våre leverandører/samarbeidspartnere (heretter omtalt som «Tilbudsgiveren»

2. PERSONVERN
Byggepris er en Anbudstjeneste og tjenesten er derfor avhengig av å innhente personlige opplysninger om deg som Bruker. Ved og benyttelse av vår tjenesten godtar Brukeren at Byggepris har mulighet til å ta i bruk de opplysninger som er gitt fra Brukeren, herunder personopplysninger, kontaktinformasjon og all annen relevant informasjon gitt fra brukeren (heretter: «Informasjonen»). Vi gjør deg oppmerksom på at du som Bruker er ansvarlig for alt innhold du laster opp på nettsiden. Informasjonen Brukeren gir Byggepris vil automatisk bli videreformidlet til Tilbudsgiverene, dette for å tilby en raskest mulig behandlingstid på forespørselen. Byggepris vil videre lagre Brukerens informasjon for å opprettholde riktig dialog med Tilbudsgiverene og for å føre intern statistikk og målinger. Informasjonen blir tilfredsstillende beskyttet og kun brukt til oppgitt formål. Byggepris har ikke ansvar eller kontroll over praksis for personvern eller informasjonsbehandling hos Tilbudsgiveren eller tredjeparts nettsteder. Alle våre Tilbudsgivere er underlagt Norsk lov om personvern. Byggepris forbeholder seg også retten til å kontakte Brukeren på e-post eller telefon for å formidle relevante tjenester og nyheter. Herunder også Brukerundersøkelser og markedsføring, dersom Brukeren har gitt samtykke om dette. Du kan kreve innsyn i den informasjonen som er registrert om deg. Du kan også kreve informasjonen oppdatert, rettet eller slettet. Henvend deg da til e-postadressen: kundeservice@byggepris.no Informasjonskapsler (Cookies): Byggepris benytter seg av informasjonskapsler som kan bli lagret i din nettleser på din datamaskin. Dette er i tråd med helt normal praksis på internett. Informasjonskapsler bruker vi for å håndtere Brukerens valg på nettsiden, og for å gjøre tjenesten mer brukervennlig. En informasjonskapsel er en liten datafil kan identifisere deg som en unik bruker. Dersom du ikke aksepterer bruk av informasjonskapsler må du selv endre dette på dine innstillinger på nettleseren. Undersøk med din nettleser-leverandør for instruksjoner. Ved blokkering av en viss type informasjonskapsel (såkalt “session cookie”) kan det hende at deler av nettsiden ikke vil være funksjonelle for deg som Bruker.

3. ANSVARBEGRENSNING
Byggepris er kun en videreformidler av informasjon. Byggepris behandler ikke Brukerens forespørsler men videresender disse til en tredjepart / Tilbudsgiver. Byggepris har ikke kontroll eller innsyn i de henvendelsene du mottar fra Tilbudsgiverene, dersom du har spørsmål vedrørende noen av tilbudene du har mottatt må du rette disse direkte til Leverandøren av tilbudet. Informasjonen som brukes på Byggepris er kun ment for informasjonsformål og for innhenting av Anbud. Informasjonen gitt av Brukeren kontrolleres ikke av Byggepris før (eller etter at) den videresendes til Tilbudsgiveren. Det er Brukerens ansvar å dobbeltsjekke at tilbudsgiveren har fått tilstrekkelig og korrekt informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at all informasjon som gis til Byggepris er korrekt og at det tilfredsstiller Brukerens og Tilbudsgiverens krav for å beregne et korrekt og riktig tilbud. Byggepris har ingen plikt til å betale noen erstatning til Bruker for det eventuelle tap som Bruker skulle kunne lide som følge av produktene kjøpt, flyttet eller benyttet via denne tjenesten. Byggepris har ingen plikt til å utbetale erstatning som følge det eventuelle tap som Brukeren skulle kunne lide som følge av at tjenesten eller produktene anskaffet via tjenesten ikke svarer til Brukerens forventninger, Tilbudsgiverens konkurs eller andre forhold knyttet til tjenesten. Byggepris erstatter aldri indirekte skader eller tap. Byggepris plikter ikke å erstatte eventuelle mangelfulle eller endrede forhold som følge av en avtale etablert ved bruk av tjenesten til Byggepris – Brukeren er selv ansvarlig for å sørge for at vilkår, betingelser og avtaler er i samsvar med Brukerens ønske og behov. Brukeren er selv ansvarlig for å etterse at Tilbudsgiverenes avtalevilkår er samsvarende eller bedre enn hva brukeren tidligere har hatt. Dersom det inngås en avtale mellom Brukeren og Tilbudsgiver er Byggepris ikke ansvarlig dersom en eller flere av partene ikke overholder sine forpliktelser eller avtaler. Byggepris er ikke forpliktet til å involvere seg i konflikter mellom Brukeren og Leverandøren dersom en uenighet eller tvist skulle forekomme. I den utstrekning det tillates av norsk lov frafaller du ethvert krav mot Byggepris, dets representanter og ansatte som måtte oppstå i forbindelse med bruk av tjenestene til Byggepris. Byggepris er uansett ikke ansvarlig for indirekte tap. Byggepris er ikke ansvarlig for eventuelle skrive- og/eller trykkfeil på www.Byggepris.no og eksterne annonser og reklame og har rett til å gjøre fortløpende endringer i det materielle og den informasjonen som finnes på nettsiden.

4. IMMATRIELLE RETTIGHETER
Byggepris har rettigheter til logo, innhold, informasjon, varemerke, bilder, handelsnavn, know-how, domener og tilsvarende immaterielle rettigheter tilknyttet hjemmesiden www.Byggepris.no. Endringer, reproduksjon, offentliggjøring og/eller utnyttelse av Byggepris immaterielle rettigheter skal ikke benyttes uten at det gis skriftlig samtykke fra Byggepris.

5. ENDRINGER
Byggepris står fritt til å endre vilkårene uten forhåndsvarsel og uten erstatningsansvar. Vi oppfordrer deg derfor til jevnlig å lese vilkårene slik at du er underrettet om eventuelle endringer i vilkårene. Dersom du har kommentarer eller spørsmål vedrørende Brukervilkårene må du gjerne sende oss en e-post på: kundeservice@byggepris.no – merk: Betingelser og vilkår. Betingelsene er sist oppdatert den 10. februar 2019.

6. GENERELL INFORMASJON
E-post: kundeservice@byggepris.no Org.nr: 918 508 708

Juridisk